FANDOM


Rising Stars is the national anthem of the Special Island Republic of Thailand (Oasina). It was composed in 1887.

Lyrics

The lyrics of the song is 20. The anthem is originally sung in the Thai language, and English for English TV stations in Oasina only.

Thai Romanized
นายแผ่นดินของฉัน!

เกาะแห่งประเทศไทย!
ประเทศเราทุกคนรัก!
และเรามีชีวิตอยู่!

ดาวที่กำลังเติบโต!
คุณลุกขึ้นเหมือนสวรรค์!
เราทุกคนรักคุณ! โท!
จากกรุงเทพฯสู่เมืองหลวง!

โทคุณเพื่อนของทั้งหมด!
โดยเฉพาะเรา!
ดาวที่เพิ่มขึ้นเช่นสวรรค์!
แผ่นดินของฉัน!

ดาวที่กำลังเติบโต!
คุณลุกขึ้นเหมือนสวรรค์!
เราทุกคนรักคุณ! โท!
จากกรุงเทพฯสู่เมืองหลวง!

ที่ดินอื่น ๆ จะไม่หยุดยั้งเรา!
คุณเป็นดินแดนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก!
คุณกำลังดาวรุ่งเหมือนสวรรค์!
ดาวรุ่ง!

Nāy p̄hæ̀ndin k̄hxng c̄hạn!

Keāa h̄æ̀ng pratheṣ̄thịy!
Pratheṣ̄ reā thuk khn rạk!
Læa reā mī chīwit xyū̀!

Dāw thī̀ kảlạng teibto!
Khuṇ luk k̄hụ̂n h̄emụ̄xn s̄wrrkh̒!
Reā thuk khn rạk khuṇ! Tho!
Cāk krungtheph‡ s̄ū̀ meụ̄xngh̄lwng!

Tho khuṇ pheụ̄̀xn k̄hxng thậngh̄md!
Doy c̄hephāa reā!
Dāw thī̀ s̄ūng k̄hụ̂n chèn s̄wrrkh̒!
P̄hæ̀ndin k̄hxng c̄hạn!

Dāw thī̀ kảlạng teibto!
Khuṇ luk k̄hụ̂n h̄emụ̄xn s̄wrrkh̒!
Reā thuk khn rạk khuṇ! Tho!
Cāk krungtheph‡ s̄ū̀ meụ̄xngh̄lwng!

Thī̀din xụ̄̀n «ca mị̀ h̄yud yậng reā!
Khuṇ pĕn din dæn thī̀ k̄hæ̆ngkær̀ng thī̀s̄ud nı lok!
Khuṇ kảlạng dāwrùng h̄emụ̄xn s̄wrrkh̒!
Dāwrùng!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.